Projektová činnost

Projektová činnost
  • studie
  • projekt územního rozhodnutí
  • projekt pro stavební povolení
  • projekt pro výběr zhotovitele
  • realizační projekt
  • projekt skutečného provedení