Inženýrská činnost

Inženýrská činnost
  • příprava staveb
  • technická pomoc při řízení stavebních projektů
  • zpracování rozpočtů a výkazů výměr
  • organizace výběrových řízení na dodavatele stavby včetně vyhodnocování nabídek zhotovitelů
  • vypracování harmonogramu výstavby včetně kontrolního a zkušebního plánu
  • technický dozor investora včetně přípravy stavby
  • kontrola a koordinace klientských změn při výstavbě bytových domů