BuildConcept s.r.o. je díky svým mnohaletým zkušenostem zakladatelů schopna nabídnout komplexní řešení staveb, od projektové činnosti až po dodávky novostaveb a rekonstrukcí staveb. 

Zaměření společnosti navazuje na dlouholetou odbornou činnost jednatele společnosti a jeho spolupracovníků. Ve svých předešlých praxích se podílely na realizaci řady zajímavých projektů.mala_hrastice_I_01.jpg

build_02.jpgU těchto projektů se převážně jednalo o činnosti spojené se získáním stavebního povolení přes projektovou činnost až po samotnou realizaci díla včetně kolaudačního řízení.

Úzce spolupracujeme s katedrou Technologie staveb na ČVUT v Praze, kde se podílíme na výuce, výzkumu a řešení zajímavých projektů.